Taşova

Ocak 25, 2019 By:

AMASYA TAŞOVA İLÇESİ

Coğrafi yapı

Taşova İlçesi 40° 46′ 36″ kuzey enlemi ile, 36° 13′ 12″ doğu boylamı üzerinde bulunuyor. Doğuda Koyulhisar’dan başlayarak, Reşadiye, Niksar ve Erbaa gibi önemli büyük ilçeleri içine alan verimli ovanın batısındadır.

İlçenin doğusunda Tokat’ın Erbaa ilçesi, Batısında Amasya ve Samsun İli’nin Ladik İlçesi, kuzeyinde Samsun İli’nin Çarşamba İlçesi ve güneyinde Tokat İli’nin Turhal İlçesi bulunuyor

Tarihçe

Taşova, tarihte birçok devletin hakimiyeti altına girmiştir. İlçede yapılan kazılarda arkeolojik buluntulara rastlanmıştır.

 egemenlik kuran ilk devlet Hititlerdir. Hititler, MÖ 1650 yıllarında Anadolu’ya hakim olunca, ve çevresini de idareleri altına aldılar. Daha sonra yöreye Frigler (MÖ 1200-700) ve Kimmerler hakim oldu. İran’da kurulan Med İmparatorluğu, Anadolu yönünde genişlemeye başlayıp Kimmerler Devleti’ne son vererek bölgeye hakim oldular. Pers Kralı 3. Adaşir zamanında Pers hakimiyetine geçti.

Makedonya Kralı İskender, MÖ 331 yılında Anadolu’yu istila etti. Dolayısıyla Makedon idaresine geçti. Makedonya Krallığı’nın dağılması üzerine yörede Pontus Krallığı kuruldu. (MÖ 291) Pontus Krallığı’nın egemenliği Amasya’nın Roma İmparatorluğu’na katılmasına kadar devam etti. Roma İmparatoru, Jules Sezar, Pontus Kralı Farnak ile yaptığı çarpışmayı kazandı (MÖ 47). Romalılar, MS 25 yılında yöreyi tamamen topraklarına kattılar. Amasya ve Alparslan Müzelerinde sergilenen pek çok eser, yörede Makedonya ve Roma İmparatorluklarının hakimiyet sürdüğünü doğrulamaktadır.

395 yılına kadar Roma hakimiyetinde kaldı. Bu tarihten sonra asırlarca Bizanslar yöreyi ellerinde tuttular. 712 yılında EmevilerTaşova’yı ele geçirdiler. Yerleşim bir süre sonra yeniden Bizans egemenliğine girdi.

Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan, 26 Ağustos 1071’de Malazgirt Meydan Muharebesi’nde Bizans ordusunu yenilgiye uğratarak Anadolu’nun kapılarını Türklere açtı. Sultan Alp Arslan’ın Anadolu’ya gönderdiği Türk komutanlar Anadolu şehirlerini birer birer ele geçirmeye başladılar. Malazgirt Savaşı’nı takip eden ikiyüzyıl boyunca Horasan ve Maveraünnehir’den göç eden Türk boyları, şehir ve kasabalara yerleştiler. Bu arada 1257’de Horasan’dan göç eden Seyyid Nurettin Alparslan, bugünkü Alparslan Kasabası’na gelerek yerleşti. Rufai tarikatına mensup olan Seyyid Nurettin zaviye bir vakıf tesis etti. Yörenin Türkleşmesinde ve halkın manen eğitiminde etkili oldu. Seyyid Nurettin’in kurduğu vakıf 1901 yılına kadar faaliyetini sürdürdü.

Taşova, 1075 yılında Danişmentliler’in eline geçti. Danişmentli Hükümdarı Melik Gazi, yöreyi ele geçirerek adeta Amasya’yı Türk-İslam kültürünün merkezi haline getirdi. Taşova ve çevresi II. Kılıçarslan zamanında 1174’te Türkiye Selçukluları’nın hakimiyeti altına girdi. Bu dönemde bölge, Trabzon Rum İmparatorluğu’nun saldırılarına maruz kaldı. Kösedağ Savaşı’ndan sonra yöre, Moğol İstilası’na uğradı. Anadolu’da kıtlık, yoksulluk ve kargaşa baş gösterdi. Meşhur Babai ayaklanması yörede etkili oldu. Selçuklu Devleti karışıklıkları önlemek için ülkeyi ikiye ayırdı. Rum Eyaleti içinde kaldı ve idaresi Seyfettin Torumtay’a bırakıldı. Selçuklu Devleti’nin dağılmasından sonra ülkede beylikler kuruldu. Önce Kadı Burhanettin Devleti, sonra Tacettinoğulları yörede 1425 yılına kadar hakimiyet sürdü. Bu tarihte Osmanlı Sultanı Çelebi Mehmet, Tacettin Beyliği’ne son vererek, Taşova’yı ülkesine dahil etti.

Amasya Taşova

TAŞOVA BELDELERİ

 • Akınoğlu
 • Alpaslan
 • Ballıdere
 • Belevi
 • Çaydibi
 • Destek
 • Esençay
 • Özbaraklı
 • Uluköy
Taşova
Taşova

TAŞOVA KÖYLERİ

 • Alçakbel
 • Altınlı
 • Ardıçönü
 • Arpaderesi
 • Boraboy
 • Çakırsu
 • Çalkaya
 • Çambükü
 • Çılkıdır
 • Dereköy
 • Devre
 • Dörtyol
 • Durucasu
 • Dutluk
 • Elmakırı
 • Gemibükü
 • Geydoğan
 • Gökpınar
 • Güendik
 • Güngörmüş
 • Gürsu
 • Hacıbeyköyü
 • Hüsnüoğlu
 • Ilıcaköy
 • Ilıpınar
 • Karabük
 • Karlık
 • Karsavul
 • Kavaloluğu
 • Kırkharman
 • Kızgüldüren
 • Korubaşı
 • Kozluca
 • Kumluca

amasya taşovataşovataşova ilçesitaşova köyleri

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir